Willkommen im  Herrle - Hof in Merzingen

Hof

Familie

Hoffest

Unternehmen

Familie

Familie 2007

Familie 2007

Familie 1974

Familie 1974 - Johann und Emilie Herrle mit Heinz und Martha und Kindern

Familie um 1904

Familie um 1904 Heinrich und Katharina Herrle mit 4 von 7 Kindern